הייעוץ האסטרטגי הוא תהליך רציונלי מובנה שיטתי וממוקד דרך החשיבה, המושגים והכלים המאוגדים עפ”י מתודולוגיה מבוססת דרך חשיבה תוצאתית, גזירת יעדים שמתבצעת מהסוף להתחלה, מהחזון לעבר נקודת הזמן שבו מתבצע הייעוץ.

עוסק במשהו בתחילת הדרך לא קיים במציאות ועוזר לו להתגשם באופן מקצועי דרך בניית אסטרטגית הצלחה לכל חלום, שאיפה ותוצאה טובים יותר אליהם אנו רוצים להגיע באפקטיביות.

אנו מאמנים בשילוב בין עולם ההנדסה לבין אסטרטגיה, לפני הכל צריך לגבש אסטרטגיה לטווח ארוך שמתאימה לרגע היישום. ליווי ארגונים ומנהלים בהטמעת שינוי ותהליכים בחברה, תוך חיזוק מיומנויות ניהול.

  • כלי החשיבה המרכזיים של האסטרטגיה:

  1. איתור תוצאות רחוקות טווח ביותר

  2. קבלת החלטות עפ”י תוצאות אלו

  3. היכולת להשיג תוצאות אלו

אסטרטגיה

אסטרטגיה הוא תהליך בנוי מחזון, ייעוד וערכים, קביעת מטרה אנו שואפים להגיע עשייה דרך יעדים ותוכנית פעולה , מדדי הצלחה ותפוקות.

אסטרטגיה נכונה היא הגורם המשפיע ביותר מכל על הצלחתם של מערכות ארגוניות ושל פרטיים.

 

  • לאסטרטגיה יש 3 רמות:

  1. הרמה האסטרטגית – תכנון

  2. טקטית וקבלת החלטות

  3. אופרטיבית ביצוע ותהליך

  • עקרונות הייעוץ באסטרטגיה:

           היבטים שיווקיים

           היבטים אתיים

           היבטים טכנולוגיים

           היבטים פיננסים

           היבטים מיומנות רכות

  • איך עוזר הייעוץ האסטרטגי למנהל?

לאן המנהל שואף לקחת את הארגון ?

תפקידו המרכזי של המנהל, הינו לגבש אסטרטגיית הצלחה לארגון ולהוציא אותה אל הפועל בדרך האפקטיבית ביותר, ורק אחרי גיבושה יוריד אותה המנהל למטה לארגון באמצעות טקטיקה מתאימה.

האסטרטגיה לאחר גיבושה משמשת כמגדלור למנהל ולארגון ומבהירה לאן נוסעים, והיא תכלול גם היבטים טקטיים ואופרטיביים שיסיעו למימושה.

אסטרטגיה זו לא יכולה להיבנות בדרך של סכימת הודעות של מובילי דעת הקהל או עובדי הארגון, אלא יצטרכו לתמוך ביישומה אך הם לא יכולים להיות שותפים לגיבושה.